Ροζάριο με μαύρες ιριδίζουσες
 πέτρες Ροζάριο με μαύρες ιριδίζουσες πέτρες

19.00

ή